Опис умов акції «2 тижні знижок»

ТОВ «Право На Якість» (далі – «Компанія») прийняла рішення провести акцію «2 тижні знижок» з метою вивчення реакції ринку на нову цінову пропозицію, з метою рекламування власних послуг та просування бренду Компанії на ринку України.

Акція триває з 25.09.2017 р. по 08.10.2017 р. (включно).

Компанія має право припинити акцію достроково, якщо в ході реалізації акції з’ясовуються (виникають) обставини, що загрожують фінансовому стану Компанії чи її діловій репутації. Компанія має право продовжити строк дії акції на власний розсуд, якщо вважатиме це за потрібне.

Всі ціни зазначені в гривні, без ПДВ, і ПДВ не нараховуватиметься, оскільки компанія є платником єдиного податку.

Як скоро надається усна консультація після оплати:

Компанія намагатиметься надати всі консультації одразу після того, як в системі еквайрингу (чи системі клієнт-банк) з’явиться інформація про Вашу оплату, проте періодично це може виявитися фізично неможливим через високу кількість майже одночасних замовлень й оплат у так звану «годину-пік». Компанія зобов’язується надати консультацію протягом 24 годин після того, як надійшла оплата від клієнта, або в інший час, погоджений між клієнтом та Компанією, або (якщо протягом 24 годин не було можливості надати консультацію та досягти домовленості щодо іншого часу консультування з клієнтом не вдалося, Компанія зобов’язується повернути отриману оплату клієнту). Якщо юристу Компанії  необхідно додатково опрацювати законодавство для забезпечення належного рівня підготовки відповіді (з його професійної точки зору), Компанія має право продовжити строк для надання консультації на 12 годин навіть у тому випадку, якщо консультація вже триває – якщо в ході консультації з’ясовуються нові обставини чи деталі, які були невідомі раніше, або які не мали важливого значення, виходячи із первинної інформації щодо даного випадку.

Як скоро надається письмова консультація після оплати:

Компанія намагатиметься надати всі письмові консультації протягом 24 годин після того, як в системі еквайрингу (чи системі клієнт-банк) з’явиться інформація про Вашу оплату, проте періодично це може виявитися фізично неможливим через високу кількість майже одночасних замовлень й оплат. Компанія зобов’язується надати письмову консультацію протягом 72 годин після того, як надійшла оплата від клієнта, або в інший час, погоджений між клієнтом та Компанією, або (якщо протягом 72 годин не було можливості надати консультацію та досягти домовленості щодо іншого часу консультування з клієнтом не вдалося, Компанія зобов’язується повернути отриману оплату клієнту).

Якщо протягом будь-якого періоду часу надійде більше оплат за надання консультацій, ніж кількість  стандартних (по тривалості) консультації відповідного виду, яку можна надати за цей період часу,  Компанія має право записати клієнтів у чергу, або (на розсуд Компанії та якщо цього вимагає Клієнт) повернути кошти клієнту (правила повернення коштів регулюються чинним законодавством, Компанія зобов’язується повертати кошти тільки з їх дотриманням).

Обмеження по кількості консультацій:

Протягом 1 дня Компанія має право надати на акційних умовах:

  • до 30 оглядових консультацій онлайн,
  • до 15 розгорнутих усних консультацій,
  • до 7 письмових консультацій.

Якщо Компанія виявить, що може надати більше консультацій на день, ніж зазначено вище, Компанія має право, але не зобов’язана надати їх на акційних умовах.

Свобода участі в акції:

Якщо якась умова акції не описана, або описана недостатньо детально, Компанія та клієнт повинні дійти спільної згоди щодо тих питань, з яких Компанія не взяла на себе чіткі зобов’язання. В разі недосягнення згоди, ані Компанія, ані клієнт не несуть жодних зобов’язань одне перед одним. Порушення клієнтом своїх обов’язків, передбачених умовами даної акції, дає право Компанії не виконувати свої обов’язки, зазначені в умовах даної акції. Жодне зобов’язання, не передбачене прямо умовами акції, не може вважатися обов’язком Компанії, навіть якщо звичаї ділового обороту передбачають наявність такого зобов’язання в подібних акціях.